Gedragsregels en overige voorwaarden

1. Aankomst en vertrek
1.1 Elke kampeerder dient zich bij vertrek te melden van 9.00 tot 12.00 uur Aanmelden van 14.00 tot 21.00 uur.
1.2 Plaats uw kampeermiddel zodanig dat de overige gasten hiervan geen overlast ondervinden.
1.3 Bij vertrek moet de plaats uiterlijk om 12.00 uur ontruimd zijn.
1.4 De plaats dient bij vertrek schoon en opgeruimd achter worden gelaten (houd het groen)

2. Overlast
2.1 Tussen 23.00 en 7.00 is het niet toegestaan om lawaai te maken.
2.2 De campingeigenaren hebben de mogelijkheid om campinggasten te verwijderen van de camping als zij zich niet gedragen of teveel overlast veroorzaken.
2.3 U bent de gast op de camping dus er wordt vriendelijk verzocht zich ook zo te gedragen, ook tegen mede campinggenoten.

3. Verkeer
3.1 Per kampeerplaats is maximaal 1 auto toegestaan. Een eventuele tweede auto dient u op het parkeerterrein te parkeren.
3.2 Wij verzoeken u uw voertuig op de daarvoor aangewezen standplaats neer te zetten.
3.3 De auto’s van uw bezoekers kunnen op het parkeerterrein buiten de poort geparkeerd worden.

4. Vuilafvoer
4.1 Wij verzoeken u om het afval zoveel mogelijk gescheiden te houden. Het reguliere huisvuil (restafval) dient u in de in de daarvoor bestemde containers in afgesloten blauwe gemeentelijke vuilniszakken te deponeren.
4.2 Oud papier en karton (samengebundeld) kunt u in de bak naast de container kwijt.
4.3 Grof vuil dient u zelf bij de gemeentelijke grofvuilstortplaats te deponeren.
4.4 Gevaarlijk afval (verf, terpentine, spuitbussen) kunt u bij de gemeentelijke vuilstortplaats inleveren.
4.5 Indien uw kampeerplaats niet is voorzien van een vuilwaterputje dient u het was- en afwaswater en ander vervuild water, afkomstig uit uw caravan of tent, op te vangen in een emmer of iets dergelijks. De inhoud mag in ieder geval niet in de bodem geloosd worden.

5. Sanitairevoorzieningen
5.1 Het toilet wordt door ons iedere dag grondig schoongemaakt. Werk er aan mee dat het schoon blijft!
5.2 Bij het toilet is toiletpapier aanwezig.
5.3 In het sanitair gebouw mag niet gerookt worden.
5.4 Op de camping is invalidentoilet aanwezig. Wanneer u daar gebruik van wilt maken, kunt u dit vooraf melden.
5.5 Na gebruik van de douche deze graag droogtrekken met de aanwezige trekker.

6. Huisdieren
6.1 Op ons terrein zijn per kampeerplaats maximaal 2 huisdieren (honden) toegestaan.
6.2 Uw huisdier dient te allen tijde op het terrein aangelijnd te zijn.
6.3 U kunt uw huisdier buiten ons terrein uitlaten in het naastgelegen bos.

7. Gebruik water, elektra en gas
7.1 Wees zuinig met water en elektra!
7.2 U beschikt over een aansluiting van 10A. Bij een hoger verbruik dan 10A kan er een stroomstoring ontstaan.

8. Brandveiligheid
8.1 Barbecueën is toegestaan. Neem hiervoor de volgende regels in acht:
– Houdt bij het barbecueën rekening met de windrichting zodat u uw buren zo min mogelijk hindert;
– Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw tent of caravan;
– Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan.
8.2 Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

9. Overig
9.1 Er is een strijkplank en strijkijzer aanwezig op de camping. Ook een wasmachine en droger tegen vergoeding te gebruiken
9.2 Overnachtende bezoekers dienen zich van tevoren te melden in verband met opname in ons nachtregister en voor het betalen van het overnachtingstarief.
9.3 Op het terrein is er voldoende ruimte voor sport en spel. Hiervoor zijn speciale (nabijgelegen) speelplaatsen aangewezen).
9.4 De maximale lengte van een camper is 7 meter.
9.5 Een extra persoon of tent kost € 6 per nacht exclusief toeristenbelasting.
9.6 Bij of niet benoemde zaken en of onvolkomenheden wordt door camping beheerder afspraken gemaakt.
9.7 De camping beheerder stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel welke op het terrein is en wordt veroorzaakt materieel als immaterieel.
9.8 Schade veroorzaakt aan materieel wordt in rekening gebracht.